Archives for Kiến thức seo

6 điều cần chú ý gì trong Quảng cáo Google Adword trong vài tuần tới ?

1. Google AdWords không cho để số điện thoại trong quảng cáo: “Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ không cho phép sử dụng số điện thoại trong văn bản quảng cáo của quảng cáo mới. Nhà quảng cáo vẫn muốn quảng bá số điện thoại trong quảng cáo AdWords của mình có thể sử…

1 2